Re-integratie Alkmaar

Bent u al lange tijd ziek? Dan wil de overheid dat u en uw werkgever zich inspannen om u weer aan het werk te krijgen. Lukt dat met geen mogelijkheid binnen het bedrijf? Een 2e spoor re- integratietraject helpt u bij het verkennen naar een baan bij een nieuwe werkgever. Een baan die beter bij u en uw mogelijkheden past.

Wanneer 1e spoor integratie (nog) niet is gelukt

De Wet verbetering Poortwachter is in het leven geroepen om langdurig zieken weer aan het werk te krijgen. Zo gaat u in eerste instantie samen met uw werkgever kijken naar de mogelijkheden die er zijn om binnen uw huidige functie weer aan de slag te gaan. Aanpassingen in werkplek of werktijden, of een eventuele andere functie komen aan de orde. Maar wanneer deze 1e spoor begeleiding niet op tijd perspectief biedt, is het tijd voor spoor 2 begeleiding: zoeken naar ander passend werk bij een andere werkgever.

Waarom 2e spoor re-integratie?

Misschien ziet u het nut er niet van in, of voelt het als een hoop gedoe: een re-integratietraject. Wij begrijpen dat! Maar een 2e spoortraject is meer dan alleen een verplichting van de WVP; het kan u werkelijk helpen. Dekker Consult uit Alkmaar begeleidt u op alle fronten richting nieuw werk. U ziet weer mogelijkheden en u weet welke stappen u moet zetten om werk te vinden dat beter bij u past.

Voordelen van een 2e spoor traject:

  • Een aanzienlijk vergrote kans op een nieuwe passende werkomgeving
  • U krijgt coaching en leert veel over uzelf en uw (on)mogelijkheden.
  • Trainingen helpen u op het gebied van solliciteren, netwerken en presenteren
  • U heeft mogelijk recht op tegemoetkoming onkosten bij bijvoorbeeld omscholing
  • U krijgt weer energie en toekomstperspectief

Dekker Consult re-integratietrajecten te Alkmaar

Dekker Consult is gespecialiseerd op het gebied van 2e spoor re-integratie. Onze deskundigen hebben maar één doel: u helpen uw loopbaan bij te sturen en weer grip te krijgen op uw leven en uw carrière. Daarbij staat u centraal: middels coaching en training geven we uw loopbaan weer opnieuw vorm. Dankzij deze aanpak en onze jarenlange ervaring hebben we al vele kandidaten kunnen helpen.

Hoe ziet een 2e spoor re-integratietraject eruit?

Dekker Consult 2e spoor begeleiding bestaat uit verschillende modules:

1. Intake en kennismaking
In de intake geven we een korte introductie over het traject, en hoe we dat aanpakken. We bespreken uw huidige werksituatie en uw gevoelens en opvattingen. We kijken naar uw arbeidsverleden, maar ook vooruit en brengen uw voorlopige wensen en richtingen in kaart.
2. Loopbaanscan, zelfonderzoek, beroepskeuzetest en coaching
We maken u bewust van uw kwaliteiten, wensen en mogelijkheden. Indien nodig maken we daarbij gebruik van beroepen- en persoonlijkheidstesten. We maken ruimte voor rouwverwerking en herstel van zelfvertrouwen. We leren hoe u uw situatie kunt accepteren en hoe u initiatief kunt tonen zonder u slachtoffer te voelen.
3. Oriëntatie
We verkennen de (on)mogelijkheden op de arbeidsmarkt. We stellen een lijst op van passende functies en onderzoeken de mogelijkheden door bijvoorbeeld werkervaringsplaatsen of netwerkgesprekken in te zetten. Uw inzetbaarheid profiel is leidend.
4. Sollicitatietraining en netwerken
Tijdens de training leren we u alles over solliciteren en presenteren volgens de laatste normen en trends. We hebben daarbij aandacht voor de rol van social media in het sollicitatietraject. Wist u dat 80% van alle werkzoekenden een baan vindt via het netwerk? Om deze reden krijgt dit onderdeel veel aandacht tijdens onze begeleiding. Misschien houdt u niet van netwerken, ook dat mag aan bod komen.
5. Arbeidsmarkt
In deze fase ligt de focus volledig op het vinden van ander, passend en duurzaam werk. We helpen actief zoeken naar al dan niet gepubliceerde vacatures. We zetten netwerken in en begeleiden u van sollicitatie tot plaatsing. We bespreken de mogelijkheid tot detacheren zodat u voor het einde van de wachttijd geen ontslag hoeft te nemen.
6. Nieuwe baan?
Na uitplaatsing blijven we u nog enige tijd volgen om continuïteit te waarborgen.

Vraag nu een 2e spoor re-integratietraject in Alkmaar aan bij Dekker Consult

Belt u ons voor de mogelijkheden of een vrijblijvende kennismaking op 06-1665 2204.