Re-integratie 2e spoor

Is uw werknemer langdurig ziek en heeft het eerste ziektejaar nog geen oplossing gebracht? Dan is het tijd voor 2e spoor re-integratie.

Wanneer spoor 1 niet voldoet

De Wet verbetering Poortwachter verwacht van u dat u uw werknemer duurzaam aan het werk krijgt in passend werk en in eerste instantie de mogelijkheden binnen uw eigen bedrijf onderzoekt. Zo kunt u kijken naar mogelijkheden voor aanpassingen in de functie, werkplek, werktijden etc. Wanneer herplaatsing binnen uw bedrijf echter niet tijdig lukt, is het noodzakelijk om uw werknemer aan te melden voor spoor 2 begeleiding: externe re-integratie.

Waarom 2e spoor re-integratie?

Als werkgever heeft u de verplichting om uw langdurig zieke medewerker te helpen bij re-integratie. De WvP is in 2002 ingevoerd en is bedoeld om de samenwerking en communicatie tussen werknemer en werkgever te bevorderen. Samen met uw werknemer dient u de mogelijkheden naar passend werk te onderzoeken. Passend betekent dat uw werknemer het werk met zijn aandoening, opleiding en ervaring kan uitoefenen. Uw werknemer dient dit passende werk uit te voeren en de voorschriften van de re-integratie te volgen. Een extern re-integratiebureau kan u bij dit hele proces helpen.

Redenen voor u als werkgever om een 2e spoor traject in te zetten bij Dekker Consult:

  • Ervaring sinds 2004
  • UWV proof dossiers
  • Alle kennis over de WvP in huis
  • Geen wachtlijsten. Na aanmelding binnen 24 uur contact met uw medewerker
  • Een aanzienlijk vergrote kans op succesvolle herplaatsing van uw werknemer elders
  • Toekomstperspectief voor uw werknemer

Dekker Consult 2e spoor trajecten

Dekker Consult biedt complete dienstverlening op het gebied van 2e spoor re-integratie. Wij zijn succesvol door de kwaliteit van onze coaching gecombineerd met onze kennis van de WvP en de arbeidsmarkt. Ons doel is de kortste weg naar duurzaam en passend werk voor uw zieke medewerker buiten uw organisatie. Correcte dossiervorming conform de Wet Verbetering Poortwachter is daarbij ons vertrekpunt. Uw medewerker staat in het hele traject centraal en heeft een actieve rol. Wij faciliteren.

Hoe ziet een 2e spoor re-integratietraject eruit?

Dekker Consult 2e spoor begeleiding bestaat uit verschillende modules:

1. Intake en kennismaking
De intake staat in het teken van een korte introductie over het traject, en hoe we dat gaan invullen. Daarbij beginnen we met de huidige situatie en de gevoelens en opvattingen van de werknemer in kaart te brengen. We kijken naar het verleden, maar ook vooruit en brengen voorlopige wensen maar ook belemmerende factoren in kaart.
2. Loopbaanbegeleiding, zelfonderzoek en coaching
In deze fase wordt de medewerker zich bewust van zijn kwaliteiten, wensen en mogelijkheden. Indien nodig maken we daarbij gebruik van beroepen- en persoonlijkheidstesten. Ook is er aandacht voor acceptatie van de situatie en rouwverwerking. We maken ruimte voor herstel van zelfvertrouwen. We leren de werknemer om te gaan met veranderingen en hoe hij daarbij initiatief kan tonen zonder slachtoffer te zijn.
3. Ori├źntatie
We verkennen de (on)mogelijkheden op de arbeidsmarkt. We stellen een lijst op van passende functies en onderzoeken de mogelijkheden door bijvoorbeeld werkervaringsplaatsen of netwerkgesprekken in te zetten. Het inzetbaarheid profiel van de kandidaat is hierbij leidend.
4. Sollicitatietraining en netwerken
De training richt zich op solliciteren en presenteren volgens de laatste normen en trends. We hebben daarbij aandacht voor de rol van social media in het sollicitatietraject. Wist u dat 80% van alle werkzoekenden een baan vindt via het netwerk? Om deze reden krijgt dit onderdeel veel aandacht tijdens onze begeleiding.
5. Arbeidsmarktbegeleiding
Deze fase neemt de meeste tijd in beslag en de focus ligt volledig op het vinden van ander passend en duurzaam werk buiten uw organisatie. We helpen actief zoeken naar al dan niet gepubliceerde vacatures. We zetten netwerken in en begeleiden van sollicitatie tot plaatsing.
6. Uitstroom en nazorg
Tijdens het zoeken en/of wanneer een passende plek is gevonden kunnen we u adviseren over relevante zaken als detachering en subsidiemogelijkheden. Na plaatsing blijven we uw medewerker nog enige tijd volgen om continuïteit te waarborgen.

Vraag nu een 2e spoor re-integratietraject aan bij Dekker Consult

Dekker Consult spant zich in om uw werknemer adequaat en conform de richtingen van het UWV te begeleiden. U kunt uw werknemer in het eerste ziektejaar bij ons aanmelden of uiterlijk na het eerste ziektejaar. Belt u ons voor de mogelijkheden of een vrijblijvende kennismaking op 06-1665 2204.