Outplacement

Een reorganisatie, een arbeidsconflict of disfunctioneren kan een netelige kwestie zijn. Zorgvuldige
en efficiënte outplacement geeft zowel werknemer als werkgever toekomstperspectief.
Sinds 1 juli 2015 ontvangen werknemers een financiële vergoeding bij ontslag: de transitievergoeding. Deze kan de medewerker gebruiken voor scholing of een outplacementtraject om zo de overstap naar nieuw werk gemakkelijker te maken. Voorwaarde voor de vergoeding is dat de werknemer 2 jaar of langer in dienst is geweest bij de werkgever. Ook moet het initiatief voor beëindiging van het dienstverband bij de werkgever liggen.

Outplacement voelt soms als een zalfje op de wond die ontslag heet. Maar een goed uitgevoerd outplacementtraject vergroot aanzienlijk de kansen op nieuw werk. Door uw werknemer deze mogelijkheid te bieden toont u uw betrokkenheid en uw werknemer kan snel aan de slag met een nieuwe baan.

Afscheid nemen van een medewerker

Verschillende situaties kunnen leiden tot het besluit om een dienstverband te beëindigen, zoals:

  • Een conflict
  • Ondermaats functioneren (of het tegenovergestelde hiervan)
  • Reorganisatie of boventalligheid
  • Demotivatie of een vastgelopen carrière

Waarom outplacement?

Het kan beide partijen de frustratie en onmacht van een ontslagprocedure besparen en biedt perspectief, zowel voor u als uw werknemer.

Redenen voor u als werkgever om voor outplacement te kiezen:

  • Uw werknemer kan voor outplacement kiezen als transitievergoeding
  • U bespaart op dure ontslagprocedures en voorkomt wellicht ziekteverzuim
  • Uw werknemer heeft een zeer grote kans op het vinden van een nieuwe baan
  • Uw bedrijf toont zich een betrokken werkgever door de werknemer goede begeleiding te bieden

Dekker Consult outplacementtrajecten

Dekker Consult Outplacement richt zich sinds 2004 met veel succes op het begeleiden van ontslagen of met ontslag bedreigde werknemers richting nieuw werk. Dankzij onze ervaring weten we precies wat kandidaten nodig hebben in hun zoektocht naar een nieuwe werkomgeving. Voor succesvolle outplacement is het essentieel dat de kandidaat aan het roer blijft staan. Wij hebben een succes percentage van 80%, dat betekent dat 80% van onze kandidaten ook daadwerkelijk binnen de afgesproken termijn ander werk vindt.

Hoe ziet een outplacementtraject eruit?

Dekker Consult Outplacement bestaat uit verschillende modules:

1. Intake en kennismaking
De intake staat in het teken van een korte introductie over het traject en de invulling daarvan. Daarbij beginnen we met de huidige situatie en de gevoelens van de werknemer in kaart te brengen. We kijken naar het verleden, maar ook vooruit en brengen voorlopige wensen en richtingen in kaart waarmee we aan de slag kunnen.
2. Loopbaanscan, zelfonderzoek, beroepskeuzetest en coaching
In deze fase mag de medewerker zich bewust worden van zijn kwaliteiten, wensen en mogelijkheden. Indien nodig maken we daarbij gebruik van beroepen- en persoonlijkheidstesten. Ook hebben we aandacht voor acceptatie van de situatie en rouwverwerking. We maken ruimte voor herstel van zelfvertrouwen. We leren de werknemer om te gaan met veranderingen en hoe hij daarbij initiatief kan tonen zonder slachtoffer te zijn.
3. Oriëntatie
We verkennen de (on)mogelijkheden op de arbeidsmarkt. We stellen een lijst op van passende functies en onderzoeken de mogelijkheden door bijvoorbeeld werkervaringsplaatsen of netwerkgesprekken in te zetten.
4. Sollicitatietraining en netwerken
Tijdens de training leert de medewerker alles over solliciteren en presenteren volgens de laatste normen en trends. We hebben daarbij aandacht voor de rol van social media in het sollicitatietraject. Wist u dat 80% van alle werkzoekenden een baan vindt via het netwerk? Om deze reden krijgt dit onderdeel veel aandacht tijdens onze begeleiding. Misschien is netwerken niet de stijl of wens van de kandidaat, ook dat mag aan de orde komen.
5. Arbeidsmarkt
In deze fase ligt de focus volledig op het vinden van ander, passend en duurzaam werk. We helpen actief zoeken naar al dan niet gepubliceerde vacatures. We zetten netwerken in en begeleiden van sollicitatie tot plaatsing.
6. Nieuwe baan?
Na plaatsing blijven we uw ex-medewerker nog enige tijd volgen om continuïteit te waarborgen.

Regel een outplacement traject bij Dekker Consult

Outplacement door Dekker Consult is een zorgvuldig uitgevoerd traject waarbij we uw werknemer niet alleen snel, maar vooral ook efficiënt en duurzaam naar nieuw werk begeleiden. Belt u ons voor meer informatie of voor een kennismakingsgesprek op 06-1665 2204.