APK

Maakt u zich zorgen over het functioneren van uw werknemer? Valt het u op dat uw medewerker gedemotiveerd is of zich vaak ziek meldt? Onze APK legt een vinger op de wond en brengt snel knelpunten in beeld.

Het gaat niet goed met uw werknemer

Veelvuldig ziekmelden, een gespannen houding op de werkvloer, matig presteren: tekenen dat uw medewerker niet lekker functioneert. U en uw werknemer lijden daar samen onder, en om te voorkomen dat de situatie verder verslechtert, bieden we de zogenaamde APK aan: een quickscan waarmee we knelpunten, belemmeringen en oplossingen in kaart brengen.

De APK keuring

In onze APK gaan we allereerst met uw medewerker aan tafel. Tijdens dit intakegesprek peilen we de werksituatie van de werknemer en hoe hij deze beleeft. Daarbij kijken we ook naar mogelijke belemmeringen vanuit de privésfeer. Na het intakegesprake plannen we één of twee individuele gesprekken, zodat we de echte knelpunten en struikelblokken verder naar boven kunnen halen. Vanzelfsprekend wordt er hoor- en wederhoor toegepast. Dit betekent dat we ook met u of de betreffende leidinggevende gaan praten. Na afloop van de gesprekken stellen wij een APK-rapport op waarin we onze conclusies en aanbevelingen kort uiteenzetten.

De APK keuring in het kort:
1. Intake gesprek met medewerker
2. 1 of 2 vervolggesprekken met medewerker
3. Gesprek met leidinggevende
4. APK adviesrapport

Objectief

Een APK is een individueel onderzoek waarin iedereen wordt gehoord. Dat betekent dat zowel u als uw medewerker kunt vertrouwen op een objectief advies waar u beiden verder mee kunt. Een minimale investering dus maar met snel en duurzaam resultaat.

Vraag nu een gratis APK aan

Bent u nog niet bekend met Dekker Consult? In dat geval verzorgen wij een eerste APK GRATIS. Vraag nu meteen een APK voor uw werknemer aan of bel voor meer informatie 06-1665 2204.